مهدی رادنیک

گرایش موضوعی مشاور: 
فیلم
فیلمنامه
معرفی:

تحصیلات حوزوی:

اتمام سطح سه حوزه

تحصیلات دانشگاهی:

کارشناسی تاریخ مؤسسه امام خمینی 1380-1384
دانش آموخته کارشناسی ارشد تهیه کنندگی دانشکده صدا و سیما
دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه هنر 1395

مطالعات و مهارت آموزیهای مرتبط:

مطالعات در حوزه مباحث معارف اسلامی( فلسفه، کلام، تاریخ) مباحث جامعه شناسی، ارتباطات، سینما، مدیریت استراتژیک، نقد و مدیریت پروژه

فعالیتهای علمی مرتبط:

عضو کارگروه پژوهشی رسانه مؤسسه امام خمینی به ریاست پروفسور مولانا 1387-1390
تدریس واحد های آشنایی با رسانه و مدیریت رسانه در مراکز مختلف
مشاوره دو پایان نامه ارشد در حوزه رسانه
عضو حلقه نقد خانه هنر مرکز پژوهشهای اسلامی 1378-1387
عضو حلقه نقد فیلم دانشکده صدا و سیمای قم 1380-1390
حضور  فعال در جشنواره فیلم فجر در 10 دوره اخیر 1386-1396 و تنظیم گزارشات فرهنگی سینمایی جهت ارایه به مراکز تصمیم گیر فرهنگی
فعالیتهای اجرایی مرتبط:
تهیه کننده رادیو معارف و مدیریت گروه فلسفه – کلام و عرفان 1376 – 1379
عضو کارگروه پژوهشی همایش رسانه و دین مرکز پژوهش های اسلامی1386-1388
عضو کارگروه تدوین سند تحول دانشکده صدا و سیما قم 1387-1388
عضو اتاق فکر مرکز پژوهش های اسلامی صدا وسیما 1389-1391
کارشناس طرح و برنامه مرکز مدیریت حوزه علمیه قم کارگروه تبلیغ 1380-1384
کارشناس طرح و برنامه دفتر تبلیغات؛ کارگروه رسانه 1388-1391
کارشناس مسائل رسانه جامعه مدرسین 1390-1391
کارشناس رسانه معاونت تبلیغ مرکز مدیریت حوزه علمیه قم 1388-1391
کارشناس رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس (تدوین قانون صدا وسیما مصوب کمیسیون فرهنگی مجلس که منتظر تصویب در صحن علنی است) 1390-1392
کارشناس کمیته پژوهشی رسانه مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی 1391-1392
کارشناس رسانه مجلس خبرگان رهبری 1390-1392
عضو هیئت  رئیسه دانش آموختگان دانشکده صدا و سیمای قم 1386-1391
مدیر شورای راهبردی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) سازمان تبلیغات اسلامی 1387-1397
تدوین اسناد بالا دستی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) سازمان تبلیغات اسلامی و اجرای آن 1387-1397
سرپرست گروه نقد و رسانه پژوهشکده باقرالعلوم(ع) سازمان تبلیغات اسلامی 1387-1391
عضو شورای فضای مجازی و رسانه پژوهشکده باقرالعلوم(ع) سازمان تبلیغات اسلامی1395-1397
سردبیر سایت فیلم نوشت (نقد گفتمان فرهنگی سینمای ایران) 1395-1397
کارشناس نقد فیلم وبرنامه های تلویزیون حوزه علمیه قم 1388-1391
مدیریت پژوهش بیش از صد طرح پژوهشی راهبردی، کاربردی (تنظیم تصویب و مدیریت فرآیند پژوهش) 1388-1397

 

×

نسخه آزمایشی
جستجو