جواد عزتی

سیدرضا طلبه‌ای است که به‌تازگی با خانواده‌اش به تهران آمده، تا در کلاس‌های استاد اخلاقی که وصف او را بسیار شنیده است، شرکت کند؛ اما بیماری...
فیلم

×

نسخه آزمایشی
جستجو