تاریخ شفاهی
در دهه شصت از چند جریان سینمایی یاد میشود: حوزه هنری، فارابی، مدرسه اسلامی آموزش فیلم سازی، در این بخش آقای اسفندیاری درباره روابط و چالشهای بین این جریانها توضیح میدهد
تاریخ شفاهی
در بخش دوم مصاحبه با آقای عبدالله اسفندیاری به تحولات جریان سینما و تئاتر در ابتدای انقلاب پرداخته شده است
تاریخ شفاهی
آقای عبدالله اسفندیاری در بخش نخست مصاحبه از ورود به عرصه سینما و هنر در دوران قبل از انقلاب و شکل گیری هنرمندان انقلابی در دهه پنجاه سخن میگوید

×

نسخه آزمایشی
جستجو